André Gilbert Latendorf má bohaté zkušenosti s řízením prodeje, provozů a IT projektů pro malé a střední podniky i pro velké nadnárodní korporace. Jako projektový ředitel a dočasný manažer v mnoha zemích získal mezikulturní odbornost a organizační schopnosti.

Rovněž vyučuje mezinárodní obchod a management na univerzitě ve Venlo, kde je rovněž členem poradního výboru.

Po získání titulu v oboru Business Engineering na univerzitě ve Wedelu a titulu MSc. na univerzitě v Buckinghamu v roce 1996 začal svou kariéru ve společnosti Accenture v Německu a Francii. V roce 2005 přišel do společnosti KMC Management Consultants, kde před založením vlastní společnosti v roce 2009 působil jako ředitel pařížské pobočky.

Hovoří plynule německy, anglicky, francouzsky a španělsky.

Ve svém volném čase se rád věnuje dceři Olivii. Rovněž má rád fitness, hru na akordeon a Star Trek.