Za účelem doplnění našich klíčových kompetencí nabízíme zavedenou síť profesionálů a odborníků v různých odvětvích. Jednou z klíčových charakteristik partnerů v naší síti je jejich dlouhodobá odbornost, kterou každý z nich získal za dobu jejich znamenité a úspěšné profesní kariéry. 

Ačkoli se považujeme za znalce v oblasti optimalizace podnikání, s nadšením se zapojujeme také do aktivit, které překračují hranice podnikání. Z tohoto důvodu jsme aktivními členy následujících asociací:


Shark Project International (www.sharkproject.org): Kampaně proti lovu žraloků pro jejich ploutve a proti bezprostředně hrozícímu vyhynutí mnoha druhů žraloků.

Düsseldorfer EG (www.deg-eishockey.de): the local ice hockey team.