Naše práce v Latendorf & Doggaz je založena na následujících hodnotách:

  • Transparentnost
    Domníváme se, že nespokojenost a neefektivita často vyplývají z nedostatečné srozumitelnosti informací. Abychom dosáhli maximální srozumitelnosti a vyhnuli se tak nečekaným překvapením, držíme se zásady otevřené a pravidelné komunikace a disciplinovaného a stupňovaného řízení.

  • Udržitelnost
    Domníváme se, že změna organizace musí být založena na důkladném porozumění prostředí a že by měla zahrnovat klíčové organizační prvky. Zaujímáme systematický přístup, který umožňuje dosáhnout udržitelného rozvoje podnikání.

  • Lidé 
    Domníváme se, že pro dosažení úspěchu jsou klíčoví lidé. Každému jednotlivci by podnikání mělo poskytovat příležitost k růstu. Respektujeme individuální potřeby a snažíme se využít lidského potenciálu k vytvoření řešení, které je přínosem pro všechny účastníky.